Fasády a zateplování fasád

Provádíme veškeré fasádní práce a to jak pro rodinné domy a bytové domy, tak také u komerčních a průmyslových staveb. Realizujeme jak samostatné nové fasády, tak ateplené fasády a to jak pomocí polystyrenu, tak také minerální vatou.

Nejen ekonomické výhody zateplení

Zateplení fasády domu zlepší hlavně tepelné vlastnosti budovy a to nejen v zimě, ale i v létě. Tím dokáže,  spolu s dalšími kroky (zateplením střechy a sklepních prostor, výměnou oken apod.),  ušetřit 20 až 80 procent nákladů na vytápění a chlazení domu (vždy záleží jak na samotné konstrukci budovy, tak také na jejím umístění, přičemž nejčastěji dokáže samotné zateplení fasády ušetřit mezi 40% a 60% nákladů za teplo).  Zároveň kvalitně, a správně dle norem a technologických postupů zateplená fasáda, dokáže řešit problémy s tepelnými mosty, které tvoří nemalou část tepelných ztrát vnější obálky domu, ale také například dokáže řešit problémy se srážením vodních par na prochladlých zdech a tím i nepříjemnosti s vlhkými zdmi a následně vznikajícími plísněmi. Zateplení také ochrání Váš dům a jeho konstrukci před nepříznivými vnějšími vlivy, čímž prodlužuje i jeho životnost. Jen jako bonus navíc pak působí i zlepšení celkového vzhledu Vašeho domuZateplení rovněž o něco snižuje i prostup hluku konstrukcí domu.

Zateplování fasád provádíme jak pomocí polystyrenu, tak pomocí minerální vaty. Každá z těchto technologií má samozřejmě své výhody i nevýhody. Proto je potřeba vždy zvážit, která je vhodná pro danou stavbu. Naši odborníci Vám proto rádi poradí, jaký způsob zateplení fasády je pro Váš dům nejvhodnější, vzhledem k charakteru stavby a vnějšímu okolí.

Zateplení pomocí fasádního polystyrénu

Zateplení fasád pomocí pěnového polystyrenu je v současnosti nejoblíbenější a nejpoužívanější metodou, jež je vhodná téměř na všechny typy obvodového zdiva. Pro různá zdiva je však potřeba zvolit různé techlologické postupy, například nejvhodnějším podkladem  pro zateplení fasád polystyrenem je beton, protože má vysoký difúzní odpor. Zateplení pomocí polystyrenu lze však aplikovat i na cihlové zdi, kde ale nutné použít polystyrenové desky s větracími otvory, kterými je odváděná přebytečná vodní pára.

Zateplení pomocí minerální vaty

Zateplení fasád minerálními vatami s kolmými nebo podélnými vlákny má také své nesporné výhody. Minerální vaty jsou totiž velice prodyšné, hodí se proto na všechny typy obvodového zdiva a navíc jsou nehořlavé, nemají tedy žádné požární omezení, proto je možné použít minerální vatu pro zateplení i u výskových budov. V některých případech se doporučuje využít minerální vaty z požárního hlediska alespoň kolem oken a dveří, aby i případný menší požár nenarušil fasádu.